Noves instal·lacions

El mes de març del 2023 s’inauguren les noves instal·lacions, un camp de F7 i un annexa que ens permetran disposar d’un espai coherent i raonable per entrenar correctament i assumir el creixement del nostre club els darrers anys.