Sancions i Al·legacions

SANCIONS

GRUP A
No hi ha sancions.
GRUP B
NYEC FC: 3 partis de sanció per al dorsal 8 (Abel S.T.), que no pot jugar els propers partits del dia 23, 25 i 26 de juliol.
MONTEPINAR FC: 3 partis de sanció per al dorsal 11 (Alex C.L.), que no pot jugar els propers partits del dia 19, 23 i 25 de juliol.
ACTI-PAJAX: 3 partis de sanció per al dorsal 25 (Xavier R.J.), que no pot jugar els propers partits del dia 23, 25 i 26 de juliol.
REBENTATS FC: El delegat de l’equip (Alex G.A.) queda expulsat del torneig.
GRUP C+
No hi ha sancions.
GRUP C
No hi ha sancions
GRUP E
No hi ha sancions.

AL·LEGACIONS

El termini per a presentar qualsevol al·legació és de 24 hores, un cop finalitzat el partit afectat. No s’admetran protestes en motius d’arbitratge.

Equip sol·licitant:

Delegat/da (equip sol·licitant):

Equip infractor:

Grup:

Motiu d'impugnació: