Sancions i Al·legacions

SANCIONS

GRUP A
CAMPING L’ONYAR: El dorsal número 10 (Nil R.R.) queda expulsat del torneig, sense poder participar en cap altre partit.
GRUP B
NYEC FC: El dorsal número 9 (Younes Y.) queda expulsat del torneig, sense poder participar en cap altre partit.
GRUP C
No hi ha sancions.
GRUP E
FUSION TEAM (E1): Sanció amb la pèrdua del partit de quarts de final per 0-3, degut a una alineació indeguda amb suplentació d’identitat.

AL·LEGACIONS

El termini per a presentar qualsevol al·legació és de 24 hores, un cop finalitzat el partit afectat. No s’admetran protestes en motius d’arbitratge.

Equip sol·licitant:

Delegat/da (equip sol·licitant):

Equip infractor:

Grup:

Motiu d'impugnació: