Sancions i Al·legacions

SANCIONS

GRUP A
No hi ha sancions
GRUP B
No hi ha sancions
GRUP C
No hi ha sancions
GRUP C+
No hi ha sancions
GRUP E
QUE EMPAPE: 1 partit de sanció per al dorsal nº 6 (Omar T.T.), que no pot disputar el pròxim partit del dimarts 26 de juliol.

AL·LEGACIONS

El termini per a presentar qualsevol al·legació és de 24 hores, un cop finalitzat el partit afectat. No s’admetran protestes en motius d’arbitratge.

Equip sol·licitant:

Delegat/da (equip sol·licitant):

Equip infractor:

Grup:

Motiu d'impugnació: