Cadet

CADET 'A'
Horari d'Entrenament
Dimarts de 19h a 20:30h
Dijous de 19h a 20:30h
Divendres de 19h a 20:30h
CADET 'B'
Horari d'Entrenament
Dimarts de 19h a 20:30h
Dijous de 19h a 20:30h
Divendres de 19h a 20:30h