Sancions i Al·legacions

SANCIONS

GRUP A
No hi ha sancions 
GRUP B
No hi ha sancions
GRUP C+
SARA-GOZA FC: 2 partits de sanció pel dorsal nº 12 (P. Delgado). En cas de reincidència, expulsió del torneig.
VDKLL GLÒRIES: 2 partits de sanció pel dorsal nº 19 (JM. Codolà). En cas de reincidència, expulsió del torneig.
GRUP C
No hi ha sancions
GRUP D
No hi ha sancions
GRUP E
CAVALLERS DE LA MISERICÒRDIA: 2 partits de sanció pel dorsal nº 4 (Suli). 

AL·LEGACIONS

El termini per a presentar qualsevol al·legació és de 24 hores, un cop finalitzat el partit afectat. No s’admetran protestes en motius d’arbitratge.

Equip sol·licitant:

Delegat/da (equip sol·licitant):

Equip infractor:

Grup:

Motiu d'impugnació: