Golejadors

MÀXIMS GOLEJADORS

Per al ranking i trofeu de màxim golejador es tindrà en compte únicament la relació entre els números de dorsal de les inscripcions i els que figuren en les actes arbitrals. És imprescindible tenir actualitzada la fulla d’inscripció.

Màxim Golejador 2018 - Grup A

Màxim Golejador 2018 - Grup B

Màxim Golejador 2018 - Grup C

Màxim Golejador 2018 - Grup C+

Màxim Golejador 2018 - Grup D